با خوردن کنجد نگران چک برگشتی نباشید.

برای اینکه به پدربزرگان و مادربزرگان خود بهترین هدیه را بدهید میتوانید روغن کنجد دو لیتری را به آنها هدیه بدهید تا غذای سالم بخورند.

امروزه همه مادران نگران غذا خوردن کودکان خود هستند میتوانند با ریختن روغن کنجد یزد در غذای کودکان خود اشتهای آنها را باز کنند.

اگر جز آن افرادی هستید که از بوی شیر بدتان می آید با ریختن چند قطره روغن کنجد صنعتی با خیال راحت یک لیوان شیر را میل کنید.

اگر به بازارهای هفتگی مراجعه میکنید شاهد قیمت روغن کنجد هستید که اصلا تغییری نکرده است و فروش آن هر روز بیشتر از قبل است.